Loading images...

Detecteren van rook

Gevoeligheid versus tolerantiebrandschade

 

Een hoge gevoeligheid Klasse A wordt gebruikt in ruimtes zonder stof of zwevende deeltjes,  zoals in computerlokalen. In deze categorie is een vroegtijdige alarmering van een opkomende brand/kortsluiting in één component van essentieel belang.

De hoogte van het plafond en gebruikte ventilatiesystemen in de meeste agrarische (industriële) gebouwen suggereren dat detectoren in deze gebouwen moeten beschikken over een klasse B gevoeligheid. Dit levert vaak problemen met betrekking tot de van nature voorkomende stoffen en corrosieve gassen, die loos alarm of zelfs storingen kunnen veroorzaken in apparatuur die niet is ontwikkeld met dergelijke voorwaarden in het achterhoofd.

Optische melders

In de normale (schone) omgevingen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van optische brandmelders. De aanwezigheid van rook deeltjes in de lucht worden gemeten door een lichtsluis die werkt op het verduistering,- of het verstrooiingsprincipe. Gezien deze melders juist door stof en vocht vervuilen zijn deze ongeschikt voor gebruik in een stal.

Thermische melder

Themische brandmelders zijn er in 2 uitvoeringen een thermomaximaal melder en een thermodifferentiaal melder de thermomaximaal melder al een alarm genereren zodra de temperatuur in de ruimte boven een gestelde grenswaarde komt en een thermodifferentiaal melder zal aanspreken zodra de temperatuur binnen een gestelde tijd teveel stijgt. Het principe van een thermodifferentiaal melder wordt tegenwoordig door klimaatregelingen steeds meer gebruikt om een brandmelding te genereren.

Het nadeel van een thermische melder is de reactietijd, deze manier van detecteren zal pas een melding genereren als er al sprake is van een behoorlijke temperatuurstijging.

List sensorkabel

Een variant op de thermische melders is de zogenaamde LIST sensorkabel, deze kabel is opgebouwd uit een vlakkabel met hierin sensoren, deze kabels kunnen net als thermische melders reageren als thermomaximaal of thermodifferentiaal melder. Het voordeel van een dergelijke oplossing is het grote aantal sensoren verspreid over de te detecteren ruimte en is technisch zeker een optie voor branddetectie in een stal.

Een nadeel van deze mannier van detecteren is dat deze sensorkabel bij alle potentiële brand risico’s (zoals motoren, ventilatoren  en armaturen) in een stal moet worden aangelegd.

Stralingsmelder / Vlammenmelder

Een stralingsmelder meet door middel van een fotocel de aanwezigheid van IR en/of UV licht in een speciaal gesorteerd frequentiegebied, de frequentie van de (te verwachten) brand.

Melders als deze worden ook toegepast in de extreme omgevingen als een stal, echter willen wij ook hier de opmerking bij plaatsen dat dit ook een relatief late manier van detecteren is. Een beginnende brand moet vanzelfsprekend al een omvang hebben zodat deze de hoeveelheid straling gaat uitstralen en hierdoor de melder te activeren. In de tijd dat deze melders nodig hebben om te reageren zal er vanzelfsprekend een behoorlijke hoeveelheid voor de in de stal aanwezige dieren schadelijke rook ontstaan.

Aspiratie melder

Voor plaatsen met afwijkende luchtstromen of een snellere detectie benodigd is worden aspiratiemelders gebruikt, wanneer er een filter in de aanzuigleiding geplaatst wordt waarmee stof en vocht zonder vertraging of verstoppingen uit de luchtstroom gehaald kunnen worden is deze manier van brand detecteren uitermate geschikt voor een stal.

De aspiratie melder bestaat uit een meld eenheid, gekoppeld aan een luchtaanzuigleiding welke ter plaatse voorzien wordt van aanzuig openingen. Door de luchtaanzuigleiding wordt continu lucht uit de stal gezogen (bemonsterd) en gaat vervolgens door een filter. In het filter wordt de bemonsterde lucht gezuiverd van stof en vocht, zodat alleen lucht met eventueel rookpartikelen doorgaat naar de meld eenheid.

Door dat de lucht continu bemonstert wordt en gecontroleerd op aanwezigheid van rookpartikelen, gecombineerd met de eigenschap dat er behalve een luchtleiding geen techniek in de dierenverblijven geplaatst hoeft te worden is een aspiratie melder uitermate geschikt voor gebruik in een bestaande of nieuw te bouwen stal of kas.

 

 

Rookdetectie in stallen en kassen!

Elotec heeft in de agrarische sector ruim 55000 branddetectie units geplaatst.

samenwerking staat voorop!


---------------------------------
Latest Tweets