Loading images...

Langdurige test branddetectiesystemen voor de agrarische sector uit Finland

In mede EU land Finland was men er in 2005 al van overtuigt dat vroegtijdige  branddetectie het middel is om de gevolgen  van een stalbrand te verkleinen en hebben ze vanaf Juli 2006 tot Mei 2007 een benchmark test uitgevoerd met 5 verschillende systemen. Nu zijn er in Nederland de afgelopen jaren verschillende rapporten verschenen waarin goede aanbevelingen gedaan worden voor het terugdringen van het risico, echter het middel wat we succesvol gebruiken in ruimten waar mensen verblijven is door geen van de werkgroepen in de afgelopen jaren als serieuze optie gezien voor de agrarische sector.

finDoelstelling van deze studie

Vaststellen welk systeem het best geschikt is voor branddetectie in stallen

Richtlijnen opstellen voor onderhoud van installaties

 5 systemen zijn getest

Elotec Aspect als beste geschikt bevonden voor gebruik in de agrarische sector

download samenvatting benchmark test Finland

download volledig rapport benchmark test Finland

Rookdetectie in stallen en kassen!

Elotec heeft in de agrarische sector ruim 55000 branddetectie units geplaatst.

samenwerking staat voorop!


---------------------------------
Latest Tweets