Loading images...

Buitenland

 

Aangezien het ons in de afgelopen jaren duidelijk werd dat andere landen verder zijn met deze problematiek volgt hieronder een korte impressie.

Noorwegen

Onderstaande tekst is een vertaling van een rapport uit 1998 van De Landbouw Universiteit afdeling Technische Wetenschappen in Noorwegen om aan te geven hoe men daar toen mee bezig was.

 

Brand Alarm is sterk verbeterd in de afgelopen jaren. In de beginperiode was het zoeken naar de juiste detectoren, (apparatuur dat het volhoud in de extreme omgevingen). De problemen lijken nu te zijn opgelost. Het type voorziening dat nu verschijnt, een systeem opgebouwd met lange pijpen naar alle delen van de stal. Met behulp van een ventilator wordt lucht aangezogen uit alle hoeken van het gebouw door middel van kleine gaatjes (aanzuigopeningen) en naar een sensor gebracht.

Een bedrijf in Oppdal produceert dergelijke brandmeldinstallaties voor de landbouw.

Een van de verzekeringsmaatschappijen bieden renteloze leningen voor degenen die willen investeren in dergelijke voorzieningen. Premiekortingen bereikt door de installatie van een dergelijk systeem zal in sommige gevallen (het grootste deel) kunnen betalen voor de investering. Een dergelijke faciliteit zou ongeveer

NOK 50.000, – kosten  een serviceovereenkomst kost ongeveer NOK 1000, – per jaar.

Er is geen twijfel dat vroegtijdige waarschuwing in veel gevallen het mogelijk maakt dat een kleine brand kan worden geblust voordat het een grote brand wordt. Maar vanzelfsprekend dienen de blusmiddelen ook voorhanden te zijn.

http://netmac1.be.no/beweb/info/rapporter/98landbruk/98landbruk.html#innledning

 

Gjensidige is de verzekeraar welke de ondernemers de renteloze lening verstrekt voor het installeren van branddetectiesystemen. Behaalde premiekortingen zijn in Noorwegen vaak toereikend om de investering binnen een paar jaar terug te betalen.

We hebben de Noorse verzekeraar Gjensidige gevraagd voor ons een impressie te maken hoe zij na 20 jaar  tegen branddetectie en Elotec aan kijken, we kregen onderstaande reactie.

 

In the last ten years there have been an increased numbers of fires in the Norwegian agricultural industry. Due to this, the company has increased the focus on Risk Management.

During the period Gjensidige has cooperated with the Norwegian agricultural industry focusing on loss prevention, and one of the main requirements have been the installation of fire alarms to reduce the numbers of fires.

Gjensidige has successfully cooperated with the Norwegian provider of fire alarms, Elotec. This company is the dominating provider in this market in Norway and it is reasonable to say that the firm has a total market share of more than 90 %.

Altogether more than 22 000 farmers have installed fire alarms in different buildings insured by Gjensidige during these years.

Due to the fire alarms delivered by Elotec, losses caused by fire have been prevented for more than NOK 1.000 bn. for the period.

In 2011 Gjensidige had a market share of more than 72 % in agriculture, but paid less than 50 % of the total damages. We believe this is because Gjensidige has actively worked to have our customers install Elotec fire alarm systems.

 

Food for thought:

How then do the other insurance companies fare, who combined have a 28 % market share but pay nearly 50 % of the damages?

 

Voor een kleine samenvatting van praktijkverhalen verwijzen wij u naar onze onze website hier vind u een aantal vertaalde nieuws items waar een grotere brand voorkomen is door een detectiesysteem.

 

Finland

Ter verduidelijking van ons standpunt wil ik U graag wijzen op een onderzoek uit Finland wat al in 2006 uitgevoerd is door Universiteit Laurea te Hyvinkää in samenwerking met de veiligheidshogeschool Pelastusopisto. Onderstaande tekst is door ons vertaald uit het rapport.

 Volgens staat accountants rapport, Land-en Bosbouw van het ministerie worden boerderijen groter en bij het merendeel  van de productie gebouwen hoger is dan de waarde van Grote Brand met een grens van (€ 200 000,– ). Ook bij de verzekeringssector is een grote schadepost in de statistieken opgevallen naar aanleiding van  boerderij branden .  Verzekeringsmaatschappijen moeten over betrouwbare informatie beschikken van  de markt met betrekking tot brandmeldinstallaties en het functioneren op een boerderij in zulke uitzonderlijke omstandigheden. Installaties bij productievestigingen die branden vroegtijdig detecteren  zullen het risico dierlijke en economische schade verminderen  (het origineel van dit rapport is te downloaden via onze site)

 In mede EU land Finland was men er in 2005 dus al van overtuigt dat vroegtijdige  branddetectie het middel is om de gevolgen  van een stalbrand te verkleinen en hebben toen een benchmark test uitgevoerd met 5 verschillende systemen om te bepalen welke het best geschikt in voor gebruik in de agrarische sector.

 

 

                       

 

 

Rookdetectie in stallen en kassen!

Elotec heeft in de agrarische sector ruim 55000 branddetectie units geplaatst.

samenwerking staat voorop!


---------------------------------
Latest Tweets